Αργύρης Μωυσίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc

Σπουδές

Δίπλωμα

Ο Αργύρης Μωυσίδης αποφοίτησε το 2002 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά το βασικό κύκλο μαθημάτων ακολούθησε κατεύθυνση εξειδίκευσης στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών.

Το θέμα της διπλωματικής του εργασίας στο Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών ήταν: 'Σχεδιασμός ελαχίστου βάρους στην πλαστική ανάλυση πλαισίων.'

1oς Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το βασικό τίτλο εκπαίδευσης ακολούθησε μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στη διαχείριση έργων μηχανικού 'MSc in Engineering Project Management' στο Πανεπιστήμιο University of Manchester Institute of Science and Technology 'UMIST', με αντικείμενο ενδεικτικά:

 • τη διαχείριση και χρηματοδότηση έργων μηχανικού
 • τη διαχείριση συμβολαίων έργων
 • τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Θέμα διπλωματικής εργασίας: 'Quality Assurance Systems: The Greek Construction Industry. The case of Egnatia Odos (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας: Η περίπτωση της Εγνατίας Οδού)' , η οποία πραγματεύεται την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 κατά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού.

  2ος Μεταπτυχιακός τίτλος

  Κατά τα έτη 2013-2014 ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης (Πολυτεχνείο Ξάνθης) και έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Υδραυλική Μηχανική.

  Αντικείμενο μεταπτυχιακού ενδεικτικά:
 • Σχεδιασμός Έργων Αποχέτευσης
 • Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων
 • Θέμα διπλωματικής εργασίας: 'Μελέτη επίδρασης αλμυρής σφήνας στη λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα με τη χρήση του αριθμητικού μοντέλου ΜΙΚΕ', η οποία πραγματεύεται την προσομοίωση των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών, την περιγραφή των διακυμάνσεων της αλατότητας και του φαινομένου της αλμυρής σφήνας στη λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα, με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου ΜΙΚΕ 3.

  Επαγγελματικά προσόντα

  Ιδιωτικά έργα

  Εργάζεται από το 2004 στον τομέα των ιδιωτικών έργων και ειδικότερα ασχολείται με:

 • την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων
 • την εκπόνηση στατικών μελετών
 • την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • την επίβλεψη κατασκευών
 • Δημόσια έργα

  Στον τομέα των δημοσίων έργων διαθέτει:

 • μελετητικό πτυχίο δημοσίων έργων Α' τάξης στις κατηγορίες στατικών και υδραυλικών
 • εμπειρία στην επίβλεψη υδραυλικών έργων και συγκεκριμένα ανοιχτής και κλειστής διατομής χειμάρρων, δικτύων ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων
 • Τρέχουσες δραστηριότητες

 • Επίβλεψη ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στη Θάσο.
 • Επίβλεψη πολυτελών τουριστικών κατοικιών στη Θάσο.
 • Διευθέτηση ρεμάτων σε οικισμούς της Περιφέρειας Καβάλας.
 • Μελέτη αλλαγής χρήσης υπογείου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη.
 • Ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο 4178/2013.
 • Πρόσφατα ολοκληρωμένες δραστηριότητες

 • Στατική μελέτη αποκατάστασης κτιρίων χερσαίου τείχους, περιοχή παλαιού υδραγωγείου, Καβάλα.
 • Μελέτη πολυτελών τουριστικών κατοικιών στη Θάσο.
 • Στατική μελέτη εστιατορίου πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θάσο.
 • Μελέτη/ επίβλεψη πολυκατοικίας στο κέντρο της Καβάλας.